VOORBEELDEN

Om je een beter beeld te geven van het type opdrachten waarvoor je mij kan benaderen vind je hieronder een aantal opdrachten die ik afgelopen jaren heb uitgevoerd. Zoals je kan zien is mijn inzet heel breed. Dus neem gerust contact op om vrijblijvend te sparren over wat ik voor jouw team of organisatie kan betekenen.

Tek_CWS

CWS

Lean expert


Bijna iedereen heeft weleens zijn handen afgedroogd aan een handdoekrol van CWS. In de wasserij worden deze rollen dagelijks vuil aangeleverd, gewassen en weer klaar voor gebruik aan afnemers gedistribueerd.


Als Lean expert heb ik diverse medewerkers van de wasserij getraind op het gebied van lean (specifiek 5S). Vervolgens hebben we met elkaar een nulmeting uitgevoerd, op basis waarvan verbeteringen zijn doorgevoerd.

VPW - Gemeente Nissewaard

Interim leidinggevende & Projectleider Organisatieontwikkeling


Bij Voorne-Putten Werkt (VPW) worden dagelijks medewerkers (met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt) in hun loopbaan begeleid en werkzoekenden geholpen bij het maken van een ontwikkelstap in relatie tot arbeid. Gedurende één jaar was ik als kwartiermaker (a.i. leidinggevende) verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van ontwikkelcoaches, accountmanagers en jobcoaches. Inclusief de doorontwikkeling van het team, het ontwikkelaanbod en het verbeteren van de bedrijfsprocessen.

Aansluitend aan deze opdracht ben ik als projectleider verder gegaan, voor de eenheid Werk & Inkomen van Gemeente Nissewaard, om ervoor te zorgen dat de gehele re-integratie keten optimaal zou worden ingericht. Hieronder viel het identificeren van verbeteringen in de werkwijze alsook het vaststellen van de gewenste organisatorische inrichting ter ondersteuning van de gewenste klantreis.

Gemeente Zoetermeer

Projectleider Procesgericht werken


Als projectleider Procesverbetering was ik onderdeel van het Programma Procesgericht Werken, wat tot doel had de organisatie in staat te stellen om procesverbetering goed en effectief vorm te geven. Gebaseerd op de principes van Lean Six Sigma heb ik samen met de projectgroep de "wasstraat" opgezet, een standaard aanpak voor het planmatig aanpakken van procesverbeteringen, zodat deze 'schoon' het nieuwe zaaksysteem in konden. Daarbij zijn diverse interne medewerkers door mij opgeleid als Procesregisseur om in de toekomst de wasstraat zelfstandig uit te kunnen voeren.

Kamer van Koophandel

Trainer & Adviseur


Als externe trainer en adviseur heb ik meer dan 45 medewerkers intern opgeleid tot Lean Six Sigma Green Belt. In tweetallen zijn deze medewerkers vervolgens aan de slag gegaan met een verbeterproject, waarmee zij individueel hun praktijkcertificering hebben behaald.


Daarnaast heb ik een drietal management teams begeleid bij het opstellen van hun doelen en jaarplannen met behulp van de OGSM-methodiek.